Noteikumi un iegāde

Piegāde

Dūmu sveces var iegādāties mūsu veikalos:

 • GUNSnLASERS Šampētera Izklaides Parks - Rīga, Šampētera 1
 • GUNSnLASERS Mežaparka Izklaides Parks - Rīga, Viestura prospekts 2
 • GUNSnLASERS Juglas Iekštelpu Izklaides Parks - Rīga, Mārkalnes 10

Piegāde ar:

 • Omniva pakomātiem visā Latvijā (4,09€)

Atteikuma tiesības pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu

Lietotie termini

Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pakalpojuma sniedzējs — fiziskā vai juridiskā persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros sniedz pakalpojumu patērētājam, arī izmantojot citu personu starpniecību, kuras rīkojas pakalpojuma sniedzēja vārdā vai uzdevumā.

Prece — jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod patērētājam, izņemot lietu, kuru pārdod tiesas nolēmuma vai tiesneša lēmuma izpildes procesā vai saskaņā ar valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšanu valsts budžetā, vai saskaņā ar komercķīlu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ūdens, gāze un elektrība uzskatāma par preci, ja to piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā. Digitālais saturs kopā ar materiālo datu nesēju (CD, DVD vai līdzīgu materiālo datu nesēju) uzskatāms par preci.

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi.

 1. pants. Preces atbilstība

Prece uzskatāma par atbilstošu, ja:

1) tai piemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu un jebkurus, īpaši reklāmā vai preces marķējumā sniegtus publiskus paziņojumus par noteiktām preces īpašībām;

2) tā ir derīga mērķiem, kādiem preces ar šādu nosaukumu un aprakstu parasti tiek izmantotas;

3) tā ir derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un kurus tas norādījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus īpašus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja kompetenci un spriedumu;

4) tā atbilst pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja sniegtajam preces aprakstam un īpašībām, kuras līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs norādījis, izmantojot preču paraugus vai modeļus. 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šie noteikumi ir juridisks dokuments, kas ir saistošs abām pusēm un kurā ir uzskaitītas patērētāja un pakalpojuma sniedzēja tiesības, pienākumi, pirkšanas un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas procedūra.
  2. Pirms pasūtījuma veikšanas patērētājam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem. Veicot pirkumu, patērētājs automātiski piekrīt šiem noteikumiem un apstiprina, ka ir ar tiem iepazinies.
  3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā izmainīt noteikumus atbilstoši likuma prasībām. Patērētājs par izmaiņām tiek informēts pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.dumusveces.lv, kā arī tirdzniecības vietās Andrejostas ielā 21, Viestura prospektā 2 un Mārkalnes ielā 10
  1. Patērētāja pienākumi
   1. Patērētājam ir jāsamaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar kārtību, kādu nosaka šie noteikumi.
   2. Patērētājam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Vecuma apstiprinājumam jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.
   3. Iepērkoties dumusveces.lv tirdzniecības vietās, patērētājs apņemas ievērot šos noteikumus, mājaslapā minētos nosacījumus.
  1. Pakalpojuma sniedzēja tiesības
   1. Ja Patērētājs mēģina apdraudēt mājaslapas stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai ierobežot Patērētāja piekļuvi mājaslapai.
  1. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
   1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot Patērētāja privātumu un tiesības uz viņa/viņas personīgo informāciju un apstrādāt pircēja personas datus tikai, lai pārliecinātos, ka pircējs ir sasniedzis atbilstošu vecumu pirkuma iegādei. Datu apstrādi veic SIA GUNSnLASERS, reģ.nr. 40203085258, juridiskā adrese Andrejostas 21, Rīga, LV-1045, Latvija.
  1. Preču apmaksas kārtība un termiņi
   1. Patērētājs var norēķināties par precēm šādos veidos:
    1. Izmantojot bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā
   1. Preču piegāde un saņemšana
    1. Patērētāja iegādātās preces tiek piegādātas, izmantojot SIA Omniva piegādes pakalpojumus.