Lietošanas noteikumi un noderīga informācija

Iegādājoties kādu no dūmu svecēm, obligāti iepazīstieties ar dūmu sveču lietošanas un drošības noteikumiem!

Iegādes un lietošanas noteikumi

Iegādājoties dūmu sveces mūsu veikalos, Jūs apstiprināt, ka:

 • esat vismaz 18 gadus vecs;
 • neizmantosiet dūmu sveces sabiedriskās vietās;
 • neizmantosiet dūmu sveces iekštelpās (slēgtās telpās);
 • izmantosiet tās atbilstoši lietošanas noteikumiem (skat.zemāk);
 • ieturēsiet vismaz 2m distanci no cilvēkiem, ēkām u.c. objektiem;
 • nenodosiet dūmu sveces personām, kas jaunākas par 18 gadiem;
 • pēc izmantošanas pārliecināsieties, ka tās ir atdzisušas un tikai tad izmetīsiet atbilstošā atkritumu tvertnē;
 • neizmantosiet dūmu sveces, ja tas var radīt draudus apkārtējai videi un Jūsu veselībai (piemēram, pļavā ilgstošā sausuma periodā)

GUNSnLASERS SIA neuzņemas atbildību, ja dūmu granātas tiks izmantotas ļaunprātīgi un neatbilstoši drošības nosacījumiem, kā arī pielāgotas un mainītas.

WP – Wirepull – (ar izraujamu gredzenu, dūmo 90 sekundes no vienas puses, dūmu pulveris 40g)
BWP – Burst Wirepull (ar izraujamu gredzenu, dūmo 15-20 sekundes no divām pusēm, dūmu pulveris 40g)
FR – Friction (nošķiļama, dūmo 60 sekundes no vienas puses, dūmu pulveris 40g)
EG18 - (ar izraujamu gredzenu, dūmo 90 sekundes, dūmu pulveris 130g)
ENOLA GAYE 
Pulvera apjoms parāda, cik liels būs dūmu mākonis un ļauj to objektīvi salīdzināt ar citiem veidiem.
WP, BWP, FR dūmu apjoms ir vienāds. Atšķiras tikai šī dūmu apjoma izpūšanas ātrums.

Dūmošanas ilgums parāda, cik ilgi dūmene izpūtīs ārā dūmu pulveri. Ir normāli, ja dūmenei norādītais dūmošanas ilgums ir nedaudz ilgāks vai īsāks. Tāda ir šo produktu specifika. 
dumu-svecu-lietosanas-noteikumi
Esiet uzmanīgi un sekojiet lietošanas instrukcijai, lietojot EnolaGaye krāsainās dūmu sveces!

KĀ LIETOT?

Lietošanas instrukcija lasāma arī uz katra produkta iepakojuma!

WP, BWP, EG18 lietošana:

 1. Noņemiet vāciņu
 2. Turiet dūmu granātu ar izplūšanas virzienu prom no sevis
 3. Atliec gredzenu uz sānu
 4. Stingri izvelciet gredzenu uz sānu (nevis uz augšu)
 5. Nometiet dūmu granātu

Friction lietošana:

 1. Nolauziet dūmu granātas vāciņu pa iezīmēto līniju
 2. Turiet dūmu sveci ar izplūšanas virzienu prom no sevis
 3. Ar nolauzto vāciņu aizšķiliet dūmu sveces degli virzienā prom no sevis
 4. Nometiet dūmu granātu

NODERĪGA INFORMĀCIJA

  VAI DRĪKST TURĒT ROKĀS?

  Ražotājs norāda, ka dūmu granātas nedrīkst turēt rokās, kad tās ir palaistas (kad sāk izplūst dūmi). Uzreiz tās jāmet prom. Cik redzam mūsu klientu fotogrāfijās un video, daudzi tās tomēr tur rokās. Ja tā, tad tas ir uz paša atbildību.

  VAI IEPAKOJUMS UZKARST?

  Iepakojums ārpusē uzkarst, kad tā darbojas aptuveni līdz 50C, bet tas nav tehniski pārbaudīts un tas ir tikai mūsu viedoklis pēc mūsu novērojumiem. Lai viss būtu droši, lietojiet dūmu svece kā ražotājs ir norādījis. Ja lietosiet citādi, tas ir uz pašu atbildību. Neaiztieciet dūmus un nevirziet to plūšanas virzienu pret cilvēku, jo tie ir ļoti karsti. Esiet uzmanīgi un prātīgi!

  Nekad nenovietojiet dūmu sveci tuvumā lietām, kas var viegli aizdegties!

  KO DARĪT AR IZLIETOTU DŪMU SVECI?

  Ražotājs norāda, ka pirms izmešanas dūmu svece ir pilnībā jāiemērc ūdens tvertnē un jāatstāj tajā kā minimums 48h. Pirms dūmu sveces izmešanas atbilstošā atkritumu tvertnē pārliecinieties, ka tā ir kārtīgi atdzisusi un nerada aizdegšanās risku.

  VAI VAR NOKRĀSOT APĢĒRBU?

  Ja izmantosiet dūmu sveces neatbilstoši lietošanas norādījumiem, krāsainie dūmi var nokrāsot apģērbu, zemi, sienas u.c.

  Apģērbu var nokrāsot, ja dūmu izplūdes vieta būs tuvāk par aptuveni 2,5m no apģērba, sienas u.c. Pie pašas sveces gala, kur nāk ārā dūmi, dūmu daļiņas ir daudz vairāk un daudz augstākā temperatūrā.

  Ja iziesiet cauri jau izpūstam dūmu mākonim (neuzturoties tajā ilgu laiku), tad ar apģērbu visam jābūt kārtībā. Ja stāvēsiet ilgāku laiku kārtīgā dūmu mākonī, tad pastāv iespēja, ka dūmu pulvera daļiņas nosēžas uz apģērba.

  Ja dūmu sveci novietosiet guļus uz zemes, tā nokrāsos zemi apmēram 50cm apmērā V veida formā.

  AUTO FOTOSESIJAS

  Esiet uzmanīgi ar dūmu svecēm tuvu pie automašīnām un motocikliem, jo no dūmu sveces ik pa laikam var izlekt kāda dzirkstele. Ja tā trāpa uz transportlīdzekļa, tā krāsojumu var nosmērēt.

  DZIRKSTELES UN AIZTURE

  Visām dūmu svecēm pēc tās palaišana ir aptuveni 2 - 5 sekunžu aizture, kuras laikā ir dzirksteles. Pēc šīs aiztures sāks izplūst dūmi.